Plaats en beweging > Coördinaten in 2D
123456Coördinaten in 2D

Toepassen

Opgave A1Schepen op zee
Schepen op zee

Twee schepen varen op zee een onderling loodrechte koers. Die twee koersen kun je aangeven met lijnen die zich in `S` snijden. Het ene schip vaart met een snelheid van `20`  km/h en is nog `80`  km van `S` verwijderd. Het andere schip vaart met `10`  km/h en is nog `60`  km van `S` verwijderd. Hoe dicht zullen de schepen bij elkaar komen?

a

De variabele `t` is de tijd in uren. Kies `t=0` op het moment van de beschreven situatie en maak een passende tekening met een geschikt assenstelsel. Zet de afstand tussen beide schepen in het assenstelsel.

b

Neem nu `t=1` en teken de onderlinge afstand tussen beide schepen. Doe dit ook voor `t=2` , `t=3` enzovoort.

c

Hoe groot is de onderlinge afstand van de schepen op `t=0` ( `t` in uren)?

d

Hoe groot is die afstand op `t=1` ?

e

Druk de onderlinge afstand `a` uit in `t` .

f

Hoe groot is de kleinste onderlinge afstand tussen beide schepen?

verder | terug