Plaats en beweging > Coördinaten in 2D
123456Coördinaten in 2D

Voorbeeld 1

Je ziet de punten `A(text(-)2, 2)` en `B(3, 1)` .
`M` is het midden van lijnstuk `AB` .
Laat zien hoe je de coördinaten van `M` berekent.
Laat ook door berekening zien, dat `|AM| = |MB|` .

> antwoord

`M = ((x_A+x_B)/2, (y_A+y_B)/2) = ((text(-)2+3)/2, (2+1)/2) = (0,5; 1,5)` .

`|AM| = sqrt((x_A - x_M)^2 + (y_A - y_M)^2) = sqrt((text(-)2-0,5)^2 + (2-1,5)^2) = sqrt(6,5)` .

`|MB| = sqrt((x_B - x_M)^2 + (y_B - y_M)^2) = sqrt((3-0,5)^2 + (1-1,5)^2) = sqrt(6,5)` .

Dus inderdaad is `|AM| = |MB|` .

Opgave 5

In Voorbeeld 1 zie je hoe het midden van `AB` wordt berekend en vervolgens wordt aangetoond dat `|AM| = |MB|` .

a

Laat dit zelf zien. Neem de punten `A(text(-)2, text(-)1)` en `B(3, 2)` .

b

Neem zelf twee andere punten `A` en `B` en voer dezelfde berekeningen uit.

Opgave 6

Gegeven zijn de punten de punten `A(2, 8, 3)` en `B(10, 14, 5)` .

Bereken de coördinaten van het midden `M` van lijnstuk `AB` en controleer dat `|AM| = |MB|` .

verder | terug