Plaats en beweging > Coördinaten in 2D
123456Coördinaten in 2D

Testen

Opgave T1

Gegeven zijn in 2D de punten `P(120, 36)` en `Q(0, 12)` .

a

Bereken de lengte van lijnstuk `PQ` in twee decimalen nauwkeurig.

b

Bereken de afstand van het midden van lijnstuk `PQ` tot de oorsprong van het assenstelsel in twee decimalen nauwkeurig.

Gegeven zijn in 3D de punten `P(120, 35, 20)` en `Q(0, 12, 10)` .

c

Bereken de afstand van het midden van lijnstuk `PQ` tot de oorsprong van het assenstelsel in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave T2

Teken in een cartesisch coördinatenstelsel de punten `A(1, 1)` , `B(3, 2)` en `C(1, 6)` en verbind de punten met elkaar.

a

Toon aan dat driehoek `ABC` rechthoekig is.

b

Verbind het midden `P` van `AC` met `B` . Toon aan dat `Delta ABP` een gelijkbenige driehoek is.

verder | terug