Plaats en beweging > Coördinaten in 2D
123456Coördinaten in 2D

Theorie

Meetkunde kun je door een slimme keuze van een assenstelsel omzetten in berekeningen met coördinaten.

Een cartesisch assenstelsel is een assenstelsel waarvan de assen loodrecht op elkaar staan en dezelfde lineaire schaalverdeling hebben.

In twee dimensies, dus in 2D, gaat het om een `Oxy` -assenstelsel met een `x` -as en een `y` -as, in 3D komt daar nog een `z` -as bij.

In 2D kan het midden `M` van lijnstuk `AB` op deze manier worden bepaald: Als door de keuze van het cartesische coördinatenstelsel `A` gelijk is aan `(x_A, y_A)` en `B` aan `(x_B,y_B)` , geldt: `M( (x_A +x_B) /2 , (y_A +y_B) /2 )` .

De lengte van lijnstuk  `AB` schrijf je als `|AB|` . Met de stelling van Pythagoras geldt in een 2D cartesisch coördinatenstelsel: `|AB|= sqrt( (x_A -x_B ) ^2 + (y_A -y_B ) ^2 )`
De "omgekeerde stelling van Pythagoras" is: als in een driehoek geldt `a^2+b^2=c^2` , dan is die driehoek rechthoekig.

In een 3D cartesisch coördinatenstelsel gelden vergelijkbare formules.

verder | terug