Plaats en beweging > Vectoren
123456Vectoren

Practicum

Practicum: GeoGebra II

Je kunt GeoGebra heel goed gebruiken om vectoren te tekenen.

  • Vector tussen twee punten: Maakt een vector van het eerst aangeklikte punt naar het tweede punt.

  • Vector met beginpunt: Maakt een vector vanuit een aangeklikt punt die gelijk is aan de aangeklikte vector. Dit gebruik je vooral om gelijke vectoren te maken.

  • Algebra├»sche invoer van een vector met gegeven kentallen: v=(-5,2) geeft de vector `vec(v) =( (text(-)5), (2) )` vanuit de oorsprong van het assenstelsel. Merk op dat GeoGebra vectoren en co├Ârdinaten op dezelfde manier noteert!

verder | terug