Plaats en beweging > Lijnen en snijpunten
123456Lijnen en snijpunten

Oefenen

Opgave 10

Maak bij de volgende lijnen een passende vectorvoorstelling:

a

de lijn `l` door `P(text(-)20 , 45 )` en `Q(30 , 15 )` ;

b

de lijn `m` met vergelijking `2 x-5 y=10` ;

c

de lijn `n` door `P(text(-)20 ,45 )` en evenwijdig met `m` ;

d

de `x` -as.

Opgave 11

Gegeven zijn de lijnen `l` door `A(30 , 0 )` en `B(0 , 20 )` en `m: x-y=50` .

a

Stel van beide lijnen een vectorvoorstelling op.

b

Bereken exact het snijpunt van beide lijnen.

Opgave 12

Twee punten `P` en `Q` bewegen in een cartesisch `Oxy` -assenstelsel. `P` beweegt over de lijn `l: x + 2y = 20` , zit op `t = 0` op de `y` -as en op `t = 10` op de `x` -as. `Q` beweegt over lijn `m` en zit op `t = 0` in het punt `(2, 0)` en op `t = 6` in `(8, 12)` .

a

Stel een parametervoorstelling op voor de beweging van punt `Q` .

b

Bereken het snijpunt van `l` en `m` .

c

Komen beide punten `P` en `Q` met elkaar in botsing?

Opgave 13

Stel in de volgende gevallen een vectorvoorstelling van `l` op.

a

`l` is evenwijdig met de lijn `m: 4x - y = 16` en gaat door `P(2, 5)` .

b

`l` gaat door `P(2, 5)` en maakt een hoek van `45^@` met de `x` -as.

Opgave 14

Een zwaartelijn in een driehoek is een lijn door een hoekpunt en het midden van de tegenoverliggende zijde. Gegeven is de driehoek `OAB` door de punten `O(0, 0)` , `A(8, 2)` en `B(4, 6)` .

Bereken het snijpunt van de zwaartelijn door `A` en de zwaartelijn door `B` . Laat zien, dat de zwaartelijn door `O` ook door ditzelfde snijpunt gaat.

verder | terug