Plaats en beweging > Hoeken en inproduct
123456Hoeken en inproduct

Verkennen

Opgave V1

Voor vectoren in een cartesisch assenstelsel `Oxy` is standaard de positieve `x` -as de hoofdrichting. Elke hoek wordt gemeten vanaf die hoofdrichting tegen de wijzers van de klok in. Een vector kan worden beschreven door een component in de `x` -richting en een component in de `y` -richting:
`vec(a) = ((a_x),(a_y)) = ((1),(2))` .

De groottes van de componenten heten de kentallen. Elke vector heeft een lengte die je aangeeft met `|vec(a)|` .

a

Hoeveel bedraagt de lengte van vector `vec(a)` ?

Elke vector heeft een richting die bepaald wordt door de draaihoek `alpha` ten opzichte van de positieve `x` -richting.

b

Bereken de draaihoek van `vec(a)` .

c

Maakt het voor vector `vec(a)` wat uit als hij niet in `O(0, 0)` begint?

d

Bereken de draaihoek (richtingshoek) van `vec(b)` ?

e

Hoe groot is de hoek die `vec(a)` en `vec(b)` met elkaar maken?

verder | terug