Plaats en beweging > Hoeken en inproduct
123456Hoeken en inproduct

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • bij een vector die is gegeven door twee loodrechte componenten de draaihoek en de lengte berekenen;

  • het inproduct van twee vectoren berekenen;

  • de hoek tussen twee vectoren berekenen met behulp van het inproduct.

Voorkennis:

  • werken vectoren in 2D, de begrippen lengte, richtingshoek, kentallen;

  • vectoren optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met een getal.

verder | terug