Plaats en beweging > Bijzondere lijnen
123456Bijzondere lijnen

Inleiding

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat. Je krijgt dan een aan die opleiding aangepaste Verkenopdracht en aangepaste toepassingen.


Je leert in dit onderwerp:

  • de afstand van een punt tot een lijn berekenen met behulp van een loodlijn (normaal);

  • een normaalvector van een gegeven vector berekenen;

  • werken met middelloodlijnen, hoogtelijnen, zwaartelijnen en bissectrices;

  • het zwaartepunt en het middelpunt van de omgeschreven cirkel van een driehoek op co√∂rdinaten berekenen.

Voorkennis:

  • werken vectoren in 2D, de begrippen lengte, richtingshoek, kentallen;

  • vectoren optellen, aftrekken en vermenigvuldigen met een getal;

  • werken met het inproduct van vectoren.

verder | terug