Plaats en beweging > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave T1

Gegeven zijn de lijnen `l: 5 x-4 y=40` en `m` door de punten `A(12 , 3)` en `B(2 , text(-)2)` .

a

Bereken de coördinaten van het snijpunt van de lijnen `l` en `m` .

b

Stel een vergelijking op van de lijn `p` door het midden van lijnstuk `AB` en evenwijdig met lijn `l` .

Opgave T2

Gegeven zijn de lijnen `l: 5 x-4 y=40` en `m` door de punten `A(12 , 3)` en `B(2 , text(-)2)` .

a

Bereken de hoek tussen de lijnen `l` en `m` in graden nauwkeurig.

b

Bereken de afstand van punt `A` tot lijn `l` in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave T3

Bereken de hoeken van `∆ABC` met `A(15 , 21 )` , `B(29 , 28 )` en `C(25 , 40 )` in graden nauwkeurig.

Opgave T4

Gegeven is `∆ABC` met `A(15 , 21 )` , `B(29 , 28 )` en `C(25 , 40 )` .

a

Stel een vergelijking op van de middelloodlijn van `AB` .

b

Bereken het middelpunt `M` en de straal `r` van de cirkel door de drie gegeven punten in één decimaal nauwkeurig.

c

Bereken de oppervlakte van `Delta ABC` .

Opgave T5

Punt `P` beweegt vanaf `(0, 12)` op `t=0` in een rechte lijn door `(36, 0)` op `t=12` .

Punt `Q` beweegt vanaf `(0, 0)` op `t=0` in een rechte lijn door `(24, 36)` op `t=12` .

a

Stel vectorvoorstellingen op voor de banen van deze punten.

b

Toon aan dat beide punten niet botsen met elkaar.

c

Beide punten bewegen langs `A(7, 6)` . Welk punt komt er het dichtst in de buurt?

d

Bereken de kortste afstand tussen beide punten in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug