Algebra > Rekenen met variabelen
1234567Rekenen met variabelen

Testen

Opgave T1

Herleid:

a

b

c

Opgave T2

Schrijf de volgende uitdrukkingen zo kort mogelijk.

a

b

c

d

verder | terug