Algebra > Breuken
1234567Breuken

Voorbeeld 1

Vereenvoudig de breuken `(4ab^2)/(3ab)` en `(5b^2)/(bc)` en maak ze vervolgens gelijknamig.

Neem aan, dat `a != 0` , `b != 0` en `c != 0` .

> antwoord

Eerst vereenvoudigen:

`(4ab^2)/(3ab) = (4b)/3` (teller en noemer delen door `ab` ).

`(5b^2)/(bc) = (5b)/c` (teller en noemer delen door `b` ).


Nu `(4b)/3` en `(5b)/c` gelijknamig maken.
Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van `3` en `c` is `3c` .

De eerste breuk wordt `(4b)/3 = (4bc)/(3c)` (teller en noemer keer `c` ).

De tweede breuk wordt `(5b)/c = (15b)/(3c)` (teller en noemer keer `3` ).

Opgave 4

Vereenvoudig de breuken `(3pq)/(5p^2)` en `(4r)/(2p)` en maak ze vervolgens gelijknamig.
Neem aan dat `p != 0` .

Opgave 5

Maak de volgende breuken gelijknamig.

a

`16/(4p)` en `2/3` .

b

`(a^2b)/(3a)` en `(ab^2)/(2b)` .

c

`(3k^2l)/(6kl)` en `(3kl)/(2k^2)` .

verder | terug