Algebra > Breuken
1234567Breuken

Voorbeeld 1

Vereenvoudig de breuken en en maak ze vervolgens gelijknamig.

Neem aan, dat , en .

> antwoord

Eerst vereenvoudigen:

(teller en noemer delen door ).

(teller en noemer delen door ).


Nu en gelijknamig maken.
Het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van en is .

De eerste breuk wordt (teller en noemer keer ).

De tweede breuk wordt (teller en noemer keer ).

Opgave 4

Vereenvoudig de breuken en en maak ze vervolgens gelijknamig.
Neem aan dat .

Opgave 5

Maak de volgende breuken gelijknamig.

a

en .

b

en .

c

en .

verder | terug