Algebra > Breuken
1234567Breuken

Testen

Opgave T1

Reken met de twee breuken `p/(2q)` en `(3p)/(5q)` .
Neem aan dat `p != 0` en `q!=0` .

a

Bereken de som en het product van beide breuken.

b

Bereken `p/(2q) - (3p)/(5q)` .

c

Bereken `p/(2q) // (3p)/(5q)` .

d

Neem `p = 4` en `q = text(-)5` en bereken som en product van de gegeven breuken.

Opgave T2

Herleid tot een vorm met niet meer dan één breuk:

a

`(2kl)/(5lm) - (5lm)/(20m^2)` .

b

`(2kl)/(5lm) // (5lm)/(20m^2)` .

verder | terug