Algebra > Wortels
1234567Wortels

Testen

Opgave T1

Herleid de volgende wortelvormen. Neem aan dat `a gt 0` .

a

`sqrt(a^3) + 2a sqrt(a)`

b

`(a^2)/(sqrt(a)) - 2 sqrt(a^3)`

Opgave T2

Herleid tot een zo kort mogelijke uitdrukking. Neem aan dat `p ge 0` .

a

`(sqrt(48p) + 2 sqrt(3p))^2`

b

`(sqrt(48p^2))/(2 sqrt(3p)) + sqrt(9p)`

Opgave T3

Bereken de lengte van de ribben van een kubus met een lichaamsdiagonaal van `12` cm.

verder | terug