Algebra > Wortels
1234567Wortels

Toepassen

De politie berekent de remweg ( `R` ) van een auto met de formule:

`R=0,08*v^2`

Hierin is:

  • `R` de remweg in meter

  • `v` de snelheid in m/s

Opgave A1
a

Iemand rijdt met `100` km/uur. Bereken de remweg.

Bij een ongeluk binnen de bebouwde kom meet de politie een remspoor van `20` m. De automobilist beweert zich aan de maximum toegestane snelheid ( `50` km/h) gehouden te hebben.

b

Wat gaat de politie tegen deze persoon zeggen? Bon of geen bon? Motiveer duidelijk.

c

Teken de grafiek van `R` als functie van `v` . Neem voor de snelheid: `0 le v le 150` km/uur.

d

Door welke factoren wordt `0,08` in de formule bepaald?

Opgave A2

`R=0,08*v^2` (of `R=8/100*v^2` ) is voor de politie hetzelfde als `v=10sqrt(R/8)` .

a

Laat dat eens zien.

b

Waarom is `v=10sqrt(R/8)` voor de politie veel handiger?

c

Teken de grafiek van `v` als functie van `R` .

Hier zie je links de grafiek van `y=x^2` en rechts die van `y=sqrt(x)` . Er geldt `x ge 0` .

d

De grafiek van `y=sqrt(x)` kun je afleiden uit de grafiek van `y=x^2` .
Leg uit hoe (tip: draaien, spiegelen, etc.).

e

Wat heeft dit met deze opgave te maken?

verder | terug