Algebra > Wortels
1234567Wortels

Verkennen

Opgave V1

De tijd `T` die een slinger er over doet om één keer heen en weer te gaan hangt af van de lengte `l` van de slinger. Er geldt:
`T=2pisqrt(l/(9,8))`
Met `T` in s en `l` in meter.

a

Laat zien dat de formule:
`T=2sqrt(l)`
(met `T` in s en `l` in meter) een goede benadering is voor eerder genoemde formule.

b

Een slinger klok loopt achter. Moet `l` groter of kleiner gemaakt worden om dit te corrigeren?

c

Teken de grafiek van `T` als functie van `l` voor `0 le l le 1,00` m.

d

Bereken de lengte van de slinger bij `T=1,5` s.

e

Als `l` vier keer zo groot wordt, wat gebeurt er dan met  `T` ?

verder | terug