Algebra > Wortels
1234567Wortels

Toepassen

De politie berekent de remweg () van een auto met de formule:

Hierin is:

  • de remweg in meter

  • de snelheid in m/s

Opgave A1
a

Iemand rijdt met km/uur. Bereken de remweg.

Bij een ongeluk binnen de bebouwde kom meet de politie een remspoor van m. De automobilist beweert zich aan de maximum toegestane snelheid ( km/h) gehouden te hebben.

b

Wat gaat de politie tegen deze persoon zeggen? Bon of geen bon? Motiveer duidelijk.

c

Teken de grafiek van als functie van . Neem voor de snelheid: km/uur.

d

Door welke factoren wordt in de formule bepaald?

Opgave A2

(of ) is voor de politie hetzelfde als .

a

Laat dat eens zien.

b

Waarom is voor de politie veel handiger?

c

Teken de grafiek van als functie van .

Hier zie je links de grafiek van en rechts die van . Er geldt .

d

De grafiek van kun je afleiden uit de grafiek van .
Leg uit hoe (tip: draaien, spiegelen, etc.).

e

Wat heeft dit met deze opgave te maken?

verder | terug