Algebra > Wortels
1234567Wortels

Verkennen

Opgave V1

De tijd die een slinger er over doet om één keer heen en weer te gaan hangt af van de lengte van de slinger. Er geldt:

Met in s en in meter.

a

Laat zien dat de formule:

(met in s en in meter) een goede benadering is voor eerder genoemde formule.

b

Een slinger klok loopt achter. Moet groter of kleiner gemaakt worden om dit te corrigeren?

c

Teken de grafiek van als functie van voor m.

d

Bereken de lengte van de slinger bij s.

e

Als vier keer zo groot wordt, wat gebeurt er dan met ?

verder | terug