Algebra > Formules herleiden
1234567Formules herleiden

Verkennen

Opgave V1

Een herder wil een stuk heide afgrenzen met m gaas om er schapen te laten grazen. Het af te grenzen stuk moet rechthoekig worden met een oppervlakte van ha (dus m2). De vraag is nu of dat kan en zo ja, wat dan de lengte en de breedte zijn van het af te zetten stuk heide.

Noem de lengte van de rechthoek en de breedte .

a

Stel bij dit probleem een formule op passend bij de gegeven omtrek en een formule passend bij de gegeven oppervlakte.

b

Schrijf beide formules in de vorm

c

Hoe kun je nu het probleem verder oplossen?

verder | terug