Algebra > Formules herleiden
1234567Formules herleiden

Testen

Opgave T1

Herleid de volgende formules naar de vorm `y = f(x)` .

a

`3x - 0,5y = 6`

b

`x sqrt(y) = 6 - x`

c

`1/x - 2/y = 12`

Opgave T2

De formule voor een éénparig versnelde beweging is:
`s(t) = v_0 t + 1/2 at^2`

Hierin is:

  • `s` de afgelegde weg in m

  • `t` de tijd in s

  • `v_0` de snelheid in m/s op `t=0`

  • `a` de versnelling in m/s2 is

Je kunt bijvoorbeeld versnellen als je met een constante snelheid van `3` m/s fietst door een kracht uit te oefenen die zorgt voor een versnelling van bijvoorbeeld `a = 1,2` m/s2.

a

Welk functievoorschrift geldt dan voor `s(t)` ?

b

Bereken `s(10)` .
Welke betekenis heeft dit getal?

b

Hoe ziet de grafiek van `s(t)` er uit als je deze versnelling precies `10` seconden volhoudt?

verder | terug