Algebra > Formules herleiden
1234567Formules herleiden

Testen

Opgave T1

Herleid de volgende formules naar de vorm .

a

b

c

Opgave T2

De formule voor een éénparig versnelde beweging is , waarin:

  • de afgelegde weg in m;

  • de tijd in s;

  • de snelheid in m/s op ;

  • de versnelling in m/s2 is.

Je kunt bijvoorbeeld versnellen als je met een constante snelheid van m/s fietst door een kracht uit te oefenen die zorgt voor een versnelling van bijvoorbeeld m/s2.

a

Welk functievoorschrift geldt dan voor ?

b

Bereken .
Welke betekenis heeft dit getal?

b

Hoe ziet de grafiek van er uit als je deze versnelling precies seconden volhoudt?

verder | terug