Algebra > Formules herleiden
1234567Formules herleiden

Theorie

Een formule is een zin waarin variabelen voorkomen. Vaak beschrijven formules een verband tussen die variabelen, maar niet altijd. Formules hebben meestal de vorm van een vergelijking, dus een zin met een isgelijkteken zoals `l + b = 180` .

Als een formule een verband beschrijft tussen twee variabelen, kun je er een grafiek bij tekenen. Je maakt dan eerst een tabel. Vervolgens zet je de gevonden punten in een assenstelsel.

In dat geval is het meestal handig om de formule te herleiden naar een vorm waarin de éne variabele een functie is van de andere.
Bijvoorbeeld een formule zoals `2x + 4y = 5` kun je schrijven als `y = text(-)0,5x + 1,25` .
Nu is `y` een functie van `x` , notatie: `y(x) = text(-)0,5x + 1,25` .

Je kunt zo'n functie ook een naam geven, bijvoorbeeld  `f` .
Dan zeg je dat `y = f(x)` met `f(x) = text(-)0,5x + 1,25` als functievoorschrift.
Denk er wel om dat de haakjes in `y(x)` en `f(x)` niets te maken hebben met de haakjes die je gebruikt bij het rekenen (met variabelen), je kunt ze niet wegwerken.
Met iets als `f(2)` bedoel je nu de waarde van `y` bij `x=2` .

Bij het herleiden van formules naar functies gebruik je algebraïsche technieken als de balansmethode, haakjes wegwerken, rekenen met breuken met variabelen, etc.

verder | terug