Algebra > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Samenvatten

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat.
Je krijgt dan aan die opleiding aangepaste toepassingen.


Je hebt natuurlijk al eerder leren werken met variabelen en formules. In dit onderwerp zijn de belangrijkste algebraïsche vaardigheden (opnieuw?) voorbij gekomen.

Je hebt nu alle theorie van Algebra doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan... Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je ermee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Je kunt ook deze spiekbriefjes gebruiken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
verder | terug