Vergelijkingen > Basistechnieken
123456Basistechnieken

Toepassen

Opgave A1Water en ijs
Water en ijs
Abnormale uitzetting water

Water heeft bijzondere eigenschappen. Het komt in zeer grote hoeveelheden op aarde voor, in vaste (ijs), vloeibare (water) en gasvormige (waterdamp) toestand.
Onder normale omstandigheden bevriest water bij `0`  °C en kookt het bij `100`  °C. Water heeft de grootste dichtheid bij een temperatuur van `4`  °C. Zowel boven als onder deze temperatuur wordt de dichtheid kleiner, het volume wordt groter. In de figuur is de abnormale uitzetting van water weergegeven.
De dichtheid van ijs is kleiner dan die van water van `4`  °C. Een liter water (van `4` graden) weegt `1000`  gram, een liter ijs (bevroren water) weegt `917`  gram. Daardoor blijft ijs drijven op water.

Annema heeft een liter water van `4` °C. Ze zet dit water in een vrieskast totdat het een klomp ijs geworden is. Hoe groot is het volume van de klomp ijs? Geef het antwoord in cm3 nauwkeurig.

Opgave A2Wereldbevolking
Wereldbevolking

In gevallen van vergelijkingen met exponentiële groei kun je werken met het inklemmen of met logaritmen.

In "De Volkskrant" van 27 oktober 2011 staan grafieken over de groei van de wereldbevolking. Hier zie je er één. Uit deze grafiek blijkt dat de wereldbevolking op dit moment toeneemt met 1,3% per jaar.

In een artikel van 29 oktober 2011 wordt verteld dat in juli 2014 de wereldbevolking de 8 miljard zal halen. Klopt dit met deze grafiek?

a

Controleer de toename van 1,3% per jaar met de gegevens voor 1999 en 2011.

b

Ga na of in juli 2014 de wereldbevolking de 8 miljard zal halen met het gegeven percentage.

c

Maak jij nog mee dat de 10 miljardste mens op aarde mag worden begroet?

d

Welke onderbouwde kritiek kun je op deze redeneringen hebben?

verder | terug