Vergelijkingen > Basistechnieken
123456Basistechnieken

Verkennen

Opgave V1

Je hebt twee cilindervormige kaarsen. De ene kaars is blauw en 27 cm lang, de andere is geel en 17 cm lang. De blauwe kaars wordt 4,5 cm per uur korter en de gele kaars wordt elk uur 2 cm korter.

a

Hoeveel verschil zit er in de tijd waarin beide kaarsen opbranden?

b

Op welk tijdstip zijn beide kaarsen even lang?

c

Hoeveel uur is de gele kaars langer dan de blauwe?

verder | terug