Vergelijkingen > Basistechnieken
123456Basistechnieken

Toepassen

bron: Wikipedia

Onze steden groeien exponentieel en als de huidige groei zich voortzet, woont `70` % van de wereldbevolking in 2050 in een stad. In 2007 was dat al `50` % en in 1900 slechts `20` %. Dit proces heet verstedelijking. Het grootste gedeelte van die stedelijke groei vindt plaats in zelfbouwwijken, vaak ook sloppenwijken genoemd. Hoe houden we onze steden leefbaar? En is het mogelijk om op deze schaal veilige zelfbouwwoningen te realiseren?

Opgave A1

Bekijk het verhaal van het verloop van de verstedelijking hierboven.
Ga uit van een exponentiële toename van het percentage mensen dat in steden woont.

a

Bereken de jaarlijkse toename van het percentage mensen dat in steden woont met de gegevens voor 1900 en 2007.

b

Bereken de jaarlijkse toename van het percentage mensen dat in steden woont met de gegevens voor 2007 en 2050.

c

Maak jij nog mee dat 90% van de mensen in steden woont?

d

Welke onderbouwde kritiek kun je op deze redeneringen hebben?

verder | terug