Vergelijkingen > Basistechnieken
123456Basistechnieken

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen op door redeneren:

a

`15x - 400 = 515`

b

`200/x + 10 = 15`

c

`1/2 (x - 5)^2 + 4 = 22`

Opgave T2

De vergelijking `1/(x) = x + 1` kun je oplossen met behulp van inklemmen.

a

Maak eerst de bijbehorende grafieken.

b

Bepaal de snijpunten van deze grafieken in twee decimalen nauwkeurig.

c

Geef de oplossing van deze vergelijking in twee decimalen nauwkeurig.

d

`x^2 + 5x - 6x + 12 - 3x^2 + x`

verder | terug