Vergelijkingen > Basistechnieken
123456Basistechnieken

Voorbeeld 3

Los op:

> antwoord

Hier komt de variabele x op één plaats aan de linkerzijde van het isgelijkteken voor. Hier kan terugrekenen dus helpen.

  • Rekenschema:

  • Terugrekenschema:

De oplossing is dus .
Het teken betekent dat er twee oplossingen zijn namelijk .
Bij terugrekenen vanuit een kwadraat moet je daar altijd rekening mee houden.

Opgave 7

Bekijk in Voorbeeld 3 hoe je een vergelijking oplost door terug te rekenen.

a

Wanneer kun je het terugrekenen toepassen om een vergelijking op te lossen?

b

Voer zelf de oplossing van de gegeven vergelijking uit.
Controleer vervolgens beide oplossingen door ze voor in te vullen.

Opgave 8

Los op door terugrekenen:

a

b

c

verder | terug