Vergelijkingen > Basistechnieken
123456Basistechnieken

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen op door redeneren:

a

b

c

Opgave T2

De vergelijking kun je oplossen met behulp van inklemmen.

a

Maak eerst de bijbehorende grafieken.

b

Bepaal de snijpunten van deze grafieken in twee decimalen nauwkeurig.

c

Geef de oplossing van deze vergelijking in twee decimalen nauwkeurig.

d

verder | terug