Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Toepassen

Opgave A1Reservoir met water
Reservoir met water

Een reservoir is geheel gevuld met water. Dit water wordt gebruikt voor een productieproces. Driemaal wordt er een hoeveelheid uit het reservoir gepompt en aansluitend wordt een hoeveelheid water toegevoegd.

De eerste keer wordt `60` % van de inhoud verwijderd en daarna `20`  liter toegevoegd.

a

Noem de inhoud van het reservoir `r` liter en stel een formule op voor de hoeveelheid water `h` die er na die eerste keer nog in zit.

De tweede keer wordt `40` % van het aanwezige water verwijderd en wordt `21` liter toegevoegd.
De derde keer wordt `20` % van het aanwezige water verwijderd. Nadat `14` liter is toegevoegd, is het reservoir weer geheel gevuld.

b

Toon aan dat er nu `h = 0,192 r + 40,4` liter water in het reservoir zit.

Na de derde keer is het reservoir weer geheel gevuld ( `h=r` liter).

c

Bereken de inhoud van het reservoir in liters.

Opgave A2Muurverf kopen
Muurverf kopen

Serkan wil via internet een hoeveelheid muurverf kopen. Hij heeft twee verfwinkels geselecteerd.
Bij De Verfkoning zijn de bestelkosten € 55,00 en kost de verf € 6,50 per liter.
Bij Color King zijn de bestelkosten € 36,00 en kost de verf € 7,00 per liter.

a

Met welke formules kun je de totale kosten voor muurverf `K_V` bij De Verfkoning en `V_C` bij de Color King beschrijven als je `x` liter muurverf koopt?

b

Als Serkan voor € 120,- bestelt, hoeveel liter verf zou De Verfkoning dan voor dit bedrag leveren en hoeveel liter zou de Color King daarvoor leveren?

c

Bij welke bestelgrootte (aantal liters) zijn de kosten bij beide verfwinkels aan elkaar gelijk?

verder | terug