Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen op:

a

`(x - 4)/6 = 1/3 x + 2`

b

`0,1(x + 5)^2 = x + 15`

c

`1/2 sqrt(x - 5) + 4 = 22`

Opgave T2

De vergelijking `x^2 = 5x + 6` kun je niet oplossen met de balansmethode.

a

Waarom niet?

b

Hoe kun je zo'n vergelijking toch oplossen?

c

Geef de oplossing van deze vergelijking.

verder | terug