Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Voorbeeld 1

Los de vergelijking 1 6 x + 1 3 = - 5 x + 1,5 algebraïsch op.

> antwoord

Je gebruikt de balansmethode:

1 6 x + 1 3 = - 5 x + 1,5
beide zijden `xx 6`
x + 2 = - 30 x + 9
beide zijden - 2
x = - 30 x + 7
beide zijden + 30 x
31 x = 7
beide zijden / 31
x = 7 / 31 = 7 31

De oplossing van de vergelijking is dus x = 7 31 .
Laat een breuk in het antwoord staan en rond niet af. Je hebt dan de vergelijking exact opgelost. Afronden doe je alleen als daar om gevraagd wordt!

Opgave 4

Bekijk in Voorbeeld 1 de oplossing van de gegeven vergelijking.

a

Waarom wordt er niet gebruik gemaakt van terugrekenen?

b

Waarom wordt er in de eerste stap met 6 vermenigvuldigd?

c

Vul de gevonden oplossing in het linkerdeel van de vergelijking in en bereken het antwoord. Doe dit ook bij het rechterdeel van de vergelijking. Wat valt je op?

d

Hoe kun je in het algemeen je oplossing controleren?

Opgave 5

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op:

a

7 x - 15 = 4 x - 3

b

0,7 - 0,2 x = 1 - 0,6 x

c

1 5 x + 2 = 0,3 x - 3

d

1 3 x - 1 = x + 4 5

verder | terug