Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen op:

a

b

c

Opgave T2

De vergelijking kun je niet oplossen met de balansmethode.

a

Waarom niet?

b

Hoe kun je zo'n vergelijking toch oplossen?

c

Geef de oplossing van deze vergelijking.

verder | terug