Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Toepassen

Opgave A1Kubel
Kubel

Een betonmixer vrachtwagen heeft een lading van ton vloeibaar beton. De dichtheid van dit beton is ton/m3.

De vrachtwagen wordt via een kubel gelost.
Een kubel bestaat uit twee (ruimtelijke) wiskundige figuren, twee cilinders en een afgeknotte kegel.

Het volume van de kubel is:

Van deze kubel zijn de volgende afmetingen gegeven:
mm, mm, mm, mm en mm.

a

Stel een formule op voor het volume van deze kubel in m3 afhankelijk van .

b

Bereken de waarde van als het volume m3 is in m in twee decimalen nauwkeurig.

Opgave A2Gebroken mast
Gebroken mast

De vlaggenmast A T is 10 m hoog. Bij een hevige storm is deze mast geknakt. De top van de mast rust nu op de grond, 3 m van het punt A. Het onderste deel van de mast staat nog loodrecht op de grond. Zie de figuur hiernaast.

a

Je wilt weten op welke hoogte het breekpunt B zit. Welk lijnstuk wordt je onbekende?

b

Er zit een rechthoekige driehoek in je figuur. Welke vergelijking levert dit op?

c

Los de gevonden vergelijking op en bereken hoe hoog punt B boven de grond zit.

verder | terug