Vergelijkingen > Ontbinden
123456Ontbinden

Oefenen

Opgave 10

Los de volgende vergelijkingen, indien mogelijk, op met behulp van ontbinden in factoren.

a

`3x^2-36x=0`

b

`k^2-9=7`

c

`x^2=x`

d

`c^2 + 2c = 35`

e

`2x^2-4x-16=0`

f

`2x^2-8x-17=0`

Opgave 11
Een boer wil een rechthoekig stuk grond afzetten van `1200` m2. De breedte is `10` meter korter dan de lengte.
a

Neem voor de lengte `x` meter. Hoeveel bedraagt de breedte dan?

b

Je kunt nu bij de oppervlakte van het land een vergelijking opschrijven. Welke?

b

Los deze vergelijking op. Hoe lang en hoe breed wordt het stuk grond?

Opgave 12

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op. Kies zelf de handigste methode.

a

`(x - 5)(2x - 6) = 0`

b

`(x - 5)(2x - 6) = 30`

c

`2(x - 3)^2 = 8x`

d

2 ( x - 3 ) 2 = 18

e

`x^3 = 27x`

f

`x^3 = 27x^2 + 90x`

Opgave 13

Oefen nu het oplossen van kwadratische vergelijkingen met ontbinden via Practicum.

Je oefent jezelf met behulp van AlgebraKIT. Blijf oefenen tot je vrijwel geen fouten meer maakt.

Opgave 14

Een vierkant heeft zijde `x` . Een rechthoek heeft zijden `12-x` en `x-2` . Voor welke waarden van `x` zijn de oppervlakten van het vierkant en de rechthoek even groot?

verder | terug