Vergelijkingen > Ontbinden
123456Ontbinden

Theorie

x 2 + 4 x = x ( x + 4 )
x 2 + 4 x + 3 = ( x + 1 ) ( x + 3 )

Een tweeterm kun je ontbinden in factoren door de grootste gemeenschappelijke deler buiten haakjes te halen. Hierbij kun je gebruik maken van een tabel.

Een drieterm kun je ontbinden met de som product methode. Het getal voor de x is de som en het "losse" getal het product van dezelfde twee getallen. Ook hierbij is een tabel handig.

Ontbinden in factoren kun je vaak toepassen om vergelijkingen op te lossen. De vergelijking kun je dan herleiden tot een product van factoren waar 0 uit komt. De vergelijking kun je dan schrijven in de vorm a b = 0. En omdat a b = 0 gelijkwaardig is met `a = 0 vv b = 0` kun je de vergelijking dan splitsen in twee eenvoudiger vergelijkingen.

Omdat dit splitsen alleen lukt bij een product waar 0 uit komt, moet je de vergelijking altijd eerst de vorm ... = 0 geven. Dat heet op 0 herleiden.

verder | terug