Vergelijkingen > Ontbinden
123456Ontbinden

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

`x^2 - 13x = 0`

b

`x^2 - 13x = 30`

c

`1/2 (x - 5)^2 = 18`

d

`(x - 6)(1/2 x + 5) = text(-)30`

Opgave T2

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

`x^4 = 16x^2`

b

`x^4 = 16x`

c

`x^4 + 6x^3 = 16x^2`

verder | terug