Vergelijkingen > Ontbinden
123456Ontbinden

Voorbeeld 1

Los de vergelijking 2 x 2 = 10 x - 8 algebraïsch op.

> antwoord
2 x 2 = 10 x - 8
op 0 herleiden
2 x 2 - 10 x + 8 = 0
beide zijden / 2
x 2 - 5 x + 4 = 0
linker zijde ontbinden in factoren
( x - 1 ) ( x - 4 ) = 0
vergelijking splitsen
x - 1 = 0 `vv` x - 4 = 0
oplossing opschrijven
x = 1 `vv` x = 4
Opgave 5

Bekijk de vergelijking van Voorbeeld 1.

a

Los eerst zelf deze vergelijking op zonder naar het antwoord te kijken.

b

Heb je in je oplossing dezelfde stappen in dezelfde volgorde gezet?

c

Los nu op dezelfde manier op: 5 x 2 - 10 x = 15 .

Opgave 6

Los de volgende vergelijkingen op.

a

`a^2 + 2a = 35`

b

`(b - 2)(2b + 3) = 0`

c

`x^2 - 15 = 2x`

d

`3x^2 - 45 = -6x`

verder | terug