Vergelijkingen > Ontbinden
123456Ontbinden

Uitleg

Haakjes wegwerken en ontbinden in factoren is op hetzelfde principe gebaseerd:

  • haakjes wegwerken:

  • ontbinden in factoren:

Bij ontbinden in factoren breng je de grootste gemeenschappelijke factor (hier ) buiten haakjes.


Dit kunt je ook toepassen in ingewikkelder situaties:

  • haakjes wegwerken:

  • ontbinden in factoren:

Bij het ontbinden gebruik je nu de som-product-methode: je zoekt twee getallen waarvan het product is en de som .

Opgave 1

Bekijk Uitleg 1. Je ziet eerst hoe je kunt ontbinden in factoren door een zo groot mogelijke factor buiten haakjes te halen. Doe dit bij de volgende uitdrukkingen:

a

b

c

d

Opgave 2

Bekijk Uitleg 1. Je ziet ook hoe je kunt ontbinden in factoren door de som-product-methode te gebruiken. Doe dit bij de volgende uitdrukkingen:

a

b

c

d

verder | terug