Vergelijkingen > Breuken in vergelijkingen
123456Breuken in vergelijkingen

Voorbeeld 1

Leg je een afstand van 32 km met een constante snelheid af, houd je onderweg 5 minuten pauze en wil je de snelheid uitrekenen bij een reistijd van 25 minuten, dan moet je de gebroken vergelijking:

1920 v + 5 = 25

oplossen. Dat kan met de balansmethode. Daarbij moet je er rekening mee houden dat je NIET door 0 kunt delen of beide zijden met 0 vermenigvuldigen! Hier zie je hoe dat gaat.

1920 v + 5 = 25
beide zijden - 5
1920 v = 20
beide zijden v
1920 = 20 v
beide zijden / 20
v = 1920 20 = 96

Je rijdt dus 96 km/h.

Opgave 3

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op. Kies de handigste manier van werken.

a

12 - 1 x = 8

b

50 2 x - 3 = 10

c

6 x + x = 5

d

2 x + 1 2 x = 10

Opgave 4

Je wilt de vergelijking x 2 + 9 x - 10 x - 1 = 0 algebraïsch oplossen.

a

Waarom helpt analogierekenen nu niet?

b

Dan maar de balansmethode. Waarmee ga je beide zijden vermenigvuldigen? En waar moet je dan om denken?

c

Los de vergelijking verder op.

d

Eén van beide waarden die je bij c hebt gevonden hoort nu niet bij de oplossing. Hoe komt dat?

verder | terug