Vergelijkingen > Breuken in vergelijkingen
123456Breuken in vergelijkingen

Toepassen

Voor het bepalen van de eindtemperatuur bij het mengen van twee vloeistoffen met verschillende temperaturen bestaat de formule:

`T_e = (V_b)/(V_b+V_t) * T_b + (V_t)/(V_b+V_t) * T_t`

met:

  • `V_b` is het beginvolume

  • `V_t` is het toegevoegd volume

  • `T_b` is de begintemperatuur

  • `T_t` is de temperatuur van de toegevoegde vloeistof

  • `T_e` is de eindtemperatuur van het mengsel

Hierin zijn alle volumes in m3 en alle temperaturen in °C.

Opgave A1

Je moet `1,5` m3 water met een temperatuur van `28` °C, mengen met water van `19` °C, om water met een temperatuur van `23` °C over te houden.

Hoeveel m3 water van `19` °C moet er worden toegevoegd?

Opgave A2

Je moet `2,3` m3 water met een temperatuur van `29`  °C, mengen met `5` m3 water met een te bepalen temperatuur, om water met een temperatuur van `18`  °C over te houden.

Bereken de temperatuur die het toegevoegde water moet hebben.

verder | terug