Vergelijkingen > Breuken in vergelijkingen
123456Breuken in vergelijkingen

Toepassen

Voor het bepalen van de eindtemperatuur bij het mengen van twee vloeistoffen met verschillende temperaturen bestaat de formule:

met:

  • is het beginvolume

  • is het toegevoegd volume

  • is de begintemperatuur

  • is de temperatuur van de toegevoegde vloeistof

  • is de eindtemperatuur van het mengsel

Hierin zijn alle volumes in m3 en alle temperaturen in °C.

Opgave A1

Je moet m3 water met een temperatuur van °C, mengen met water van °C, om water met een temperatuur van °C over te houden.

Hoeveel m3 water van °C moet er worden toegevoegd?

Opgave A2

Je moet m3 water met een temperatuur van  °C, mengen met m3 water met een te bepalen temperatuur, om water met een temperatuur van  °C over te houden.

Bereken de temperatuur die het toegevoegde water moet hebben.

verder | terug