Vergelijkingen > Breuken in vergelijkingen
123456Breuken in vergelijkingen

Verkennen

Opgave V1

Je rijdt met de auto 30 km over de snelweg. Je hebt een constante (gemiddelde) snelheid. Maar je moet onderweg wel even stoppen om te tanken en dat kost 5 minuten.

a

Als je 30 km met 120 km/uur rijdt, hoe lang doe je daar dan over? Geef je antwoord in minuten.

Noem de snelheid in km/uur v en de reistijd in minuten t.

b

Waarom is hier geen sprake van een omgekeerd evenredig verband?

c

Welke formule geeft het verband tussen t en v weer?

d

Welke vergelijking krijg je als je v wilt berekenen voor t = 25 minuten?

e

Probeer deze vergelijking op te lossen.

Opgave V2

Je hebt als het goed is eerder geleerd hoe je twee breuken kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Neem nu de breuken 2 x en 1 2 x .

a

Laat zien hoe je beide breuken optelt en de tweede breuk van de eerste aftrekt.

b

Laat zien hoe je beide breuken vermenigvuldigt.

c

Laat zien hoe je de eerste breuk door de tweede deelt.

verder | terug