Vergelijkingen > Wortels in vergelijkingen
123456Wortels in vergelijkingen

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

`sqrt(25 - x^2) = 3`

b

`x + sqrt(2x) = 4`

Opgave T2

De boog onder een brug heeft de vorm van de grafiek van `h = sqrt(36 -x^2)` (met `x` en `h` in meter). Het lijnstuk tussen beide nulpunten van deze formule stelt de rivierbodem voor.

a

Hoe breed is die rivierbodem?

b

De waterhoogte van de rivier is twee meter boven de bodem. Bereken de breedte van de waterspiegel onder deze boog in centimeter nauwkeurig.

verder | terug