Vergelijkingen > Wortels in vergelijkingen
123456Wortels in vergelijkingen

Voorbeeld 2

Los algebraïsch op: .

> antwoord

Eerst werk je toe naar de vorm en dan kwadrateren.

Je krijgt dan een kwadratische vergelijking.

beide zijden

beide zijden

beide zijden kwadrateren

haakjes wegwerken en op herleiden

ontbinden in factoren

oplossingen opschrijven

Je moet bij vergelijkingen met de onbekende in een wortelvorm altijd goed nagaan of de oplossingen wel kunnen.

Ga na, dat niet voldoet, maar wel.

Opgave 4

Bekijk hoe in Voorbeeld 2 een vergelijking met een wortelvorm wordt opgelost.

a

Waarom moet je nu de vergelijking eerst in de vorm schrijven?

b

Ga zelf na dat niet voldoet en wel.

c

Laat zien wat het oplossen van deze vergelijking betekent door de grafieken van en te tekenen.

Opgave 5

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

verder | terug