Vergelijkingen > Wortels in vergelijkingen
123456Wortels in vergelijkingen

Testen

Opgave T1

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

Opgave T2

De boog onder een brug heeft de vorm van de grafiek van (met en in meter). Het lijnstuk tussen beide nulpunten van deze formule stelt de rivierbodem voor.

a

Hoe breed is die rivierbodem?

b

De waterhoogte van de rivier is twee meter boven de bodem. Bereken de breedte van de waterspiegel onder deze boog in centimeter nauwkeurig.

verder | terug