Vergelijkingen > Wortels in vergelijkingen
123456Wortels in vergelijkingen

Voorbeeld 1

Los algebraïsch op:

> antwoord

De vergelijking kun je herleiden naar de vorm en dan kun je kwadrateren.
De oplossing gaat zo:

beide zijden delen door

kwadrateren

beide zijden en vermenigvuldigen met

beide zijden worteltrekken

Er zijn twee oplossingen, die allebei voldoen aan de oorspronkelijke vergelijking, vul ze maar in.

Opgave 3

Los de volgende vergelijkingen algebraïsch op.

a

b

c

verder | terug