Vergelijkingen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Samenvatten

Klik eerst op het plaatje waar jouw opleiding op staat.
Je krijgt dan aan die opleiding aangepaste toepassingen.


Je hebt natuurlijk al eerder leren werken met vergelijkingen. In dit onderwerp komen de belangrijkste algebraïsche vaardigheden (opnieuw?) voorbij.

Je hebt nu alle theorie van Vergelijkingen doorgewerkt. Er moet een totaalbeeld van deze leerstof ontstaan... Ga na, of je al de bij dit onderwerp horende begrippen kent en weet wat je ermee kunt doen. Ga ook na of je de activiteiten die staan genoemd kunt uitvoeren. Maak een eigen samenvatting!

Je kunt ook deze spiekbriefjes gebruiken.

Begrippenlijst
Activiteitenlijst
verder | terug