Vergelijkingen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave A1Omgeschreven cirkel
Omgeschreven cirkel

Van een gelijkbenige driehoek is de basis 60 en zijn de twee benen elk 50 cm. Er gaat een cirkel door de drie hoekpunten van deze driehoek.

Bereken de straal van deze cirkel.

Opgave A2De OEE-index
De OEE-index

In de productieafdeling van SProces BV wordt er in drie ploegen gewerkt. Als prestatie-indicator voor de productie-installaties gebruikt het management de OEE-index (de ‘Overall Equipment Effectiveness’, ofwel de algemene effectiviteit van de apparatuur/machines).

Als je met een hoge machinesnelheid producten met een goede kwaliteit produceert én daarbij de machinestilstand zo laag mogelijk houdt, krijg je een goede OEE. De OEE wordt per ploeg bijgehouden. Het management van SProces BV heeft een competitie-element tussen de drie ploegen ingesteld om de operators te motiveren/stimuleren een zo hoog mogelijke OEE te behalen.
De ploeg die de meeste OEE-punten in een half jaar behaalt, krijgt een flinke bonus. De OEE wordt per week bekeken. Een ploeg krijgt `3` OEE-punten als hij die week de hoogste OEE heeft behaald, `1` OEE-punt als hij (met een klein verschil) op een gedeelde eerste plaats staat en `0` OEE-punten als hij onderaan staat.

Aris is shiftleader van ploeg A. Zijn ploeg heeft het moeilijk. In de eerste `6` (productie)weken van het jaar stond hij met zijn ploeg maar `1` keer met de OEE bovenaan, `2` keer op een gedeelde eerste plaats en `3` keer behaalde hij het laagste rendement. Dat zit hem niet lekker. Aris verlangt van zijn operators dat de doelstelling van gemiddeld `2` OEE-punten per week binnen de kortste keren wordt gehaald.

Hoeveel weken moet ploeg A nu achter elkaar met de OEE bovenaan staan om deze doelstelling te halen?

Opgave A3Orhan-Teerenstra logo
Orhan-Teerenstra logo

Dit is het lijnsymmetrische logo van transportbedrijf Orhan-Teerenstra. De twee lijnstukken die de T vormen zijn `6` dm lang en staan loodrecht op elkaar. Het logo wordt gemaakt van dunne stalen buizen en aan de gevel van hun bedrijfspand opgehangen.

Hoe groot moet de straal van de cirkel worden die de letter O voorstelt?

verder | terug