Wat is een limiet?
Voorbeeld:

Gegeven is de rij u n = n n + 1 , n = 0, 1, 2, .
We schrijven het begin van de rij op:
0, 1 2 , 2 3 , 3 4 , 4 5 ,
Als we de rij verder en verder opschrijven, blijkt dat de getallen in de rij zo dicht bij 1 komen als je maar wil.
We zeggen: de getallen in de rij naderen tot 1 .
Ook: de limiet van de rij u n (als n nadert tot oneindig) is 1 .
of: de rij convergeert naar 1 .
We schrijven: lim n u n = 1 .

1

Neem de rij u n = n n + 1 , n = 0, 1, 2, .

a

Bereken exact vanaf welke waarde van n de termen van de rij u n minder dan 1 1000 van 1 afwijken.

Gegeven is de rij v n = 2 n + 10 n + 3 , n = 0, 1, 2, .
De rij convergeert naar het getal L .

b

Welk getal is L ?

c

Bereken exact vanaf welke waarde van n de termen van de rij v n minder dan 1 100 van L afwijken.

Gegeven is een rij u n , n = 0, 1, 2, .
Dan lim n u n = L , als de termen van de rij u n op den duur minder dan elk positief getal, hoe klein ook, van L afwijken.
We zeggen: de rij u n convergeert naar L .

L heet limiet(waarde) van de rij u n .

Als er een getal is waar naar toe de getallen in de rij naderen, dan heet de rij convergent.
Van Dale:
limiet is grens, grenswaarde.
convergent is in een punt samenkomend.

Voorbeeld:

Gegeven is de rij u n = n 2 n + 1 , n = 0, 1, 2,
Uitgeschreven: 0, 1 2 , 2 1 4 , 3 1 5 , 4 1 6 , 5 1 7 , .
Als we de rij verder en verder opschrijven, blijkt dat de getallen in de rij willekeurig groot worden. We zeggen: de rij u n nadert tot oneindig (als n nadert tot oneindig).
We schrijven: lim n u n = . De rij u n is dus niet convergent.
Je kunt nu zelf wel bedenken wat betekent: lim n u n = .

2

Bepaal of de volgende rijen convergent zijn. Zo ja, geef de limiet. Zo nee, is dan het symbool of van toepassing?
Het is mogelijk dat geen van drieën het geval is.

a

u n = 100 0,01 n

u n = 100 0,9 n

u n = 100 ( 1 ) n

b

u n = n 3

u n = 3 n

u n = n 2 2 n 2 1

c

u n = sin ( 1 2 π n )

u n = 2 n + 1 2 n + 1

u n = 4 + n 4 n

Augustin-Louis Cauchy
1789 - 1857

Wiskundige begrippen moeten heel precies vastgelegd worden. Zo ook het begrip "limiet". Maar dat is geen eenvoudige zaak. Wij danken de moderne exacte definitie aan de Fransman Cauchy. Deze definitie luidt als volgt.

lim n u n = L als bij elk (klein positief) verschil a er een rangnummer is, zo dat vanaf dat rangnummer voor alle termen in de rij geldt: L a < u n < L + a .

Voor de rij uit het eerste voorbeeld met u n = n n + 1 is L = 1 , want:
kies a = 0,1 ; er geldt 0,9 < u n < 1,1 voor alle n 10 ,
kies a = 0,01 ; er geldt 0,99 < u n < 1,01 voor alle n 100 ,
kies a = 0,001 ; er geldt 0,999 < u n < 1,001 voor alle n 1000 ,
enzovoort.

Voor lim n u n = luidt de definitie als volgt.
lim n u n = als bij elk (groot) getal A er een rangnummer is, zo dat vanaf dat rangnummer voor alle termen in de rij geldt: u n A .

Voor de rij u n = n 2 n + 1 uit het tweede voorbeeld geldt
lim n u n = , want:
kies A = 10 ; er geldt u n > A voor alle n 10 ,
kies A = 100 ; er geldt u n > A voor alle n 100 ,
kies A = 1000 ; er geldt u n > A voor alle n 1000 ,
enzovoort.

3

De punten A en B liggen verticaal 3 van elkaar af en horizontaal 4. We maken trappen tussen A en B van n treden n = 1, 2, 3, . Hieronder staan de voorbeelden voor n = 5 en n = 20 . De lengte van de traplijn met n treden noemen we u n .

Anneke redeneert als volgt.
De traplijn gaat steeds meer op het lijnstuk A B lijken. De lengte van A B bereken ik met de stelling van Pythagoras. Dus: lim n u n = 3 2 + 4 2 = 5 .

Wat denk je van Annekes redenering?

4

Het getal n ! is gedefinieerd als n ! = 1 2 ( n 1 ) n . Zo is 5 ! = 120 en 6 ! = 5 ! 6 = 720 .
Bekijk de rij u n = 10 n n ! , n = 1, 2, 3, .
Anneke redeneert als volgt.
De tellers zijn 10 , 100 , 1000 , 10000 , 100000 , en de noemers zijn 1 , 2 , 6 , 24 , 120 , .
De tellers nemen veel sneller toe dan de noemers.
Dus lim n u n = .

Wat denk je van Annekes redenering?

5

Bekijk de rij u n = 100 sin ( 6,3 n ) , n = 0, 1, 2, .
Anneke redeneert als volgt.
Ik maak een tabel van de rij: 0 , 1,681 , 3,362 , 5,042 , 6,721 , 8,397 , 10,072 , .
Ik zie dat de getallen lineair toenemen (de kleine afwijkingen komen door afronden).
Dus lim n u n = .

Wat denk je van Annekes redenering?

6

Bekijk de rij u n = 1 + 2 + + n n 2 , n = 1, 2, 3, .
Anneke redeneert als volgt.
1 + 2 + + n n 2 kun je schrijven als 1 n 2 + 2 n 2 + + n n 2 .
Elk van deze termen nadert tot 0 als n naar oneindig gaat.
Dus lim n u n = 0 .

Wat denk je van Annekes redenering?

7

Bekijk de rij u met u n = n sin ( 1 n ) , n = 1, 2, 3, .
Anneke redeneert als volgt.
n gaat naar oneindig en sin ( 1 n ) is niet 0 , dus lim n u n = .

a

Wat denk je van Annekes redenering?

Boris redeneert als volgt.
Als n naar oneindig gaat, dan gaat 1 n naar 0 , dus sin ( 1 n ) gaat ook naar 0 , dus lim n u n = 0 .

b

Wat denk je van Boris' redenering?

8

Bekijk de rij u met u n = ( 1 + 1 n ) n , n = 1, 2, 3, .
Anneke redeneert als volgt.
n gaat naar oneindig ; 1 + 1 n is groter dan 1 , zo'n getal gaat naar oneindig als n naar oneindig gaat.
Dus lim n u n = .

a

Wat denk je van Annekes redenering?

Boris redeneert als volgt.
n gaat naar oneindig; 1 + 1 n nadert tot 1 , voor elke n is 1 n = 1 .
Dus lim n u n = 1 .

b

Wat denk je van Boris' redenering?

De redeneringen in de laatste zes opgaven waren allemaal fout. Misschien dat zo'n redenering soms wel eens het goede antwoord oplevert, maar dat is dan toeval. De vraag is natuurlijk: wat zijn wel goede redeneringen. Met andere woorden: hoe kun je wel rekenen met limieten. Daarover gaat de rest van deze paragraaf.

Rekenen met limieten
9

Juist of onjuist 1
u en v zijn twee rijen met lim n u n = 3 en lim n v n = 5 .
Zeg van elk van de beweringen hieronder of zij juist is. Als zij onjuist is, geef dan een voorbeeld waaruit dat blijkt.

a

lim n ( u n + v n ) = 2

b

lim n ( u n v n ) = 15

c

lim n ( u n ) 2 = 9

d

lim n 6 u n = 2

10

Juist of onjuist 2
Zeg van elk van de beweringen hieronder of zij juist is. Als zij onjuist is, geef dan een voorbeeld waaruit dat blijkt.

a

Als lim n u n = 0 , dan lim n 1 u n = .

b

Als lim n u n = , dan lim n 1 u n = 0 .

11

Juist of onjuist 3
u en u zijn twee convergente rijen.
Zeg van elk van de volgende beweringen of zij juist is. Als zij onjuist is, geef dan een voorbeeld waaruit dat blijkt.

a

Als u n < 10 voor elke n , dan is lim n u n < 10 .

b

Als u n 10 voor elke n , dan lim n u n 10 .

c

Als u n < v n voor elke n , dan lim n u n < lim n v n .

d

Als u n v n voor elke n , dan lim n u n lim n v n .

Rekenregels voor limieten
Gegeven zijn twee convergente rijen u en v .
Dan is ook de rij

  1. c u convergent en lim n c u n = c lim n u n ;

  2. u + v convergent en lim n ( u n + v n ) = lim n u n + lim n v n ;

  3. u v convergent en lim n ( u n v n ) = lim n u n lim n v n

  4. u v convergent en lim n ( u n v n ) = lim n u n lim n v n .

12

Gegeven zijn twee rijen u en v . De rij v is convergent; de rij u niet. Gegeven is lim n u n = .

Doe - net als hierboven - uitspraken over de volgende vier rijen: c u , u + v , u v en u v (onderscheid de gevallen c > 0 en c < 0 ).

Verder gaan we uit van het volgende (zie wiskunde B).

Zie figuur 1.

Zie figuur 2.

Als α > 0 , dan lim n n α = .

Als g > 1 , dan lim n g n = .

Als α<0 , dan lim n n α = 0 .

Als 0 < g < 1 , dan lim n g n = 0 .

13

Bereken de volgende limieten.

lim n ( n 1 + n 0 + n )

lim n ( ( 1 4 ) n + 5 2 n )

lim n ( n 2 + n 1 + n 0 )

lim n ( 4 n + 5 1 2 n )

lim n ( n 2 + n 1 + n 0 )

lim n ( ( 1 4 ) n + 5 1 2 n )

lim n ( 4 n 0,1 + n 4 0,1 )

lim n ( 4 n + 5 2 n )

Interessanter wordt het als we het quotiënt van twee rijen gaan bekijken.

14

u en v ijn twee rijen.
Wat weet je van lim n u n v n in elk van de volgende gevallen?

a

Als lim n u n = 3 en lim n v n = 5 ?

b

Als lim n u n = 0 en lim n v n = 5 ?

c

Als lim n u n = 3 en lim n v n = 0 ?

d

Als lim n u n = 0 en lim n v n = 0 ?

e

Als lim n u n = en lim n v n = 5 ?

f

Als lim n u n = 3 en lim n v n = ?

g

lim n u n = en lim n v n = ?

Een probleem doet zich voor met de rij u v als lim n u n = en lim n v n = .
Hier volgen enkele voorbeelden.

Voorbeeld:

lim n 8 n 3 + 5 n 2 4 n 3 + n + 7 = lim n 8 + 5 n 1 4 + n 2 + 7 n 3 = 8 + 0 4 + 0 + 0 = 2 ;
lim n 8 n 3 + 5 n 2 4 n 2 + n = lim n 8 n + 5 4 + n 1 = , want want de teller nadert tot oneindig en de noemer tot 4 .
lim n 3 n + 5 2 n + 6 = lim n ( 1 1 2 ) n + 5 2 n 1 + 6 2 n = , want want de teller gaat naar oneindig en de noemer naar 1 .

In alledrie de voorbeelden pasten we dezelfde "truc" toe: deel teller en noemer door een geschikt getal.

15

Bereken de volgende limieten.

lim n 4 n + 100 n + 1

lim n 1 6 n 4 1 + 3 n 4

lim n n 2 + 1 n + 1000

lim n 4 n 3 + 100 1 2 n 3

lim n 4 n + 100 1 2 n 3

lim n n 2 + 1 1 2 n 3

16

Bereken de volgende limieten.

lim n 4 n 2 + 1 n + 1

lim n 4 n 3 + 1 n + 2

lim n 4 n 3 + 1 n 2 + 2

lim n 4 n 3 + 8 3 n 3 + 1 3

lim n 6 n + 5 n 4 n + 3 n

lim n 4 n + 3 n 6 n + 5 n

lim n π 2 n 6 n + 2 5 n

lim n 4 n + 1 + 1 2 n + 100

Een ander probleem doet zich voor als je twee rijen van elkaar aftrekt die beide naar oneindig gaan

Voorbeeld:

lim n ( n 3 n 2 ) = lim n n 2 ( n 1 ) = , want beide factoren gaan naar oneindig.
lim n ( 4 n 100 3 n ) = lim n 4 n ( 1 100 ( 3 4 ) n ) = , want de eerste factor gaat naar oneindig en de tweede naar 1 .

17

Bepaal de volgende limieten.

lim n ( 1,1 n 2,2 n )

lim n ( 2 n 2 3 1 2 n )

Webgrafieken zijn goed te gebruiken om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een discreet dynamisch proces. Hoe dat gaat, zien we in de volgende paragraaf.