Figuren > Lijn, lijnstuk, punt
123456Lijn, lijnstuk, punt

Verwerken

Opgave 14
a

Bij een punt zet je altijd een kleine letter.

ja

nee

b

Een lijnstuk heeft een beginpunt en een eindpunt.

ja

nee

c

Een lijn is langer dan een lijnstuk.

ja

nee

d

Lijnen die evenwijdig zijn, hebben een snijpunt.

ja

nee

Opgave 15

Lijnstuk is cm lang. Teken lijnstuk .

Opgave 16
a

Teken een lijn .

b

Punt ligt op lijn . Teken punt .

c

Lijnstuk staat loodrecht op lijn . Teken punt en lijnstuk .

Opgave 17

Van de lijnen en weet je dat . Wat betekent dit?

De lijnen en staan loodrecht op elkaar.

De lijnen en zijn evenwijdig aan elkaar.

Opgave 18

Als je goed naar een afbeelding van de Eiffeltoren kijkt, zie je dat er evenwijdige lijnen in voorkomen. Teken drie evenwijdige lijnen in de figuur op het werkblad.

Opgave 19

Bekijk de figuur.

a

Welke lijnen zijn evenwijdig?

b

Met welke lijnen heeft lijn een snijpunt?

c

Snijden de lijnen en elkaar?

d

Snijden de lijnen en elkaar? Leg je antwoord uit.

Opgave 20
a

Teken een lijn .

b

Teken een punt op lijn . Zet bij dat punt .

c

Lijnstuk staat loodrecht op lijn . Teken lijnstuk . Je moet dus zelf punt zoeken.

Opgave 21

Harry tekent drie rechte lijnen. Hij doet dit zó dat hij het grootst mogelijke aantal snijpunten krijgt. Hoeveel snijpunten krijgt hij?

verder | terug